Een van de drijvende krachten en mede-initiatiefnemer van Snow Radio is Toine Buijtels Events. Zij dragen zorg voor de totale programmering en organisatie van Snow Radio. Toine Buijtels Events heeft ervaring in het op- en afbouwen van grote evenementen zoals Lowlands, Extrema Outdoor, Solar Festival en Dance Valley. Toine Buijtels Events zorgt ook voor veiligheidsmiddelen zoals brandblussers, EHBO kisten, AED en kabelgoten voor het wegwerken van stroomkabels en waterleidingen.


Bij de beeldvormende fase van de organisatie door de initiatiefnemers kwam al heel snel Multishow Productions naar voren als stabiele factor. Zij hebben de kennis, kunde en het materiaal die nodig zijn om het evenement tot een succes te maken. Ook tot grote tevredenheid van de optredende artiesten.De uitbater van café-restaurant de Zwaan steunt de actie. Tijdens de actie zal hij zijn faciliteiten, personeel en kennis ter beschikking stellen. De nu al hangende camera’s worden ingezet voor de beveiliging van het evenement, zowel overdag als ’s nachts. Op nieuwjaarsdag zal tijdens de Nieuwjaarsreceptie in de zaal aandacht worden besteed aan het evenement en zal het opgehaalde bedrag bekend worden gemaakt.

.

.


De gemeente is een belangrijke partner in de actie. Als vergunningverleners zien zij erop toe dat de organisatie voldoet aan alle wet- en regelgeving. Daarnaast zijn zij voor ons een steun, zowel facilitair als organisatorisch.

Speciale aandacht vanuit de organisatie is er voor de Oliebollenparty. Gezien er raakvlakken zijn tussen het evenement en de Oliebollenparty, georganiseerd door de gemeente Son en Breugel, hopen wij elkaar kunnen versterken. Zo kan de Oliebollenparty live uitgezonden worden voor de mensen die door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn en er kan gebruik gemaakt worden van de al aanwezige geluidsinstallatie. Desgewenst kunnen ook artiesten door de organisatie geregeld worden. Voorafgaand aan de Oliebollenparty zal ruimte gemaakt worden de kiosk om het evenement te kunnen faciliteren. Vanaf dat moment zal het gesloten gedeelte van de actie dan ook ten einde komen.


De lokale radio is een belangrijke partner voor Stichting Snowradio. Ze stellen waar mogelijk hun etherfrequentie ter beschikking om de programma’s van Snow Radio voor een breed publiek toegankelijk te maken. Ook verzorgen diverse dj’s van de zender een programma in de Snow Radio studio.


De lokale afdeling van de Lions Club draagt Snow Radio een warm hart toe en ondersteunt het evenement op diverse manieren. Zo kan iedereen wensen voor de Wensboom van de Lions Club deponeren in de Snow Radio studio. Ook ondersteunen zij Snow Radio met een financiële bijdrage.


BACK commissie 

De BACK commissie beheert de evenementen voor de Kiosk en Dommelbalkon. Zij zijn positief gestemd over het initiatief en zullen daar waar nodig is hun medewerking verlenen om het evenement tot een succes te make


Overige partijen

De Stichting Snowradio is nog in gesprek met diverse verenigingen over een vorm van samenwerking. Dit zijn oa de Oud prinsen en de Mooi Son en Breugelkrant